Berlin'de EMDR terapisi

Berlin'de Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme

EMDR terapisi nedir?

EMDR terapisi, travmalar veya talihsiz yaşam olaylarıyla ilişkili olumsuz duyguların tedavisinde kullanılan terapötik bir tekniktir. Travma sonrası stres bozukluğunun tedavisinde kullanılır (TSSB) aynı zamanda depresyon, intihar düşünceleri, uyuşturucu ya da alkol bağımlılığı da olabilir. Bu bozukluk bazen çok kalıcı olabilir ve birkaç yıl boyunca geçerliliğini yitirebilir. EMDR terapisi uzun vadede bu travmaları azaltmayı amaçlamaktadır.

EMDR terapisi nasıl çalışır?

Terapist, göz hareketi yoluyla soldan sağa (ve tam tersi) giden "iki duyusal", alternatif uyaranları kullanır.
Daha az sıklıkta olmasına rağmen uyaranlar işitsel de olabilir.

Görsel bir uyaran durumunda terapist, hastanın takip etmesi gereken canlı parmak hareketleri yapar. İşitsel bir uyaran durumunda, bir kulaklık takılır ve sesler sol kulaktan sağ kulağa dönüşümlü olarak gelir. Bu, beynin genellikle etkinleştirilmeyen bölgelerini etkinleştirir. Gözler uyarılırken duygular özgürleşir. Süreç ilerledikçe seansta giderek daha fazla duygu özgürleşiyor.

Bu uyarım, travmatik bilgiyi artık normalde duygularla bağlantılı olan limbik beyinde değil, kortekste yeniden yapılandırır. Bu süreç genellikle beyin tarafından doğal ve kendiliğinden gerçekleştirilir, bu nedenle çoğu duygu çok az iz bırakır. 

Bir travma ya da canlı bir duygu ortaya çıktığında, travmatik semptomlar ortaya çıkar ve hafızanın duygusal beyne aşırı yatırım yapması ve korteks tarafından işlenememesi durumunda devam eder. Göz hareketlerinin neden olduğu yeniden kodlama, o anıyla ilişkili duygusal yükü azaltır.

Yaklaşık 30 yıldır EMDR terapisinin etkinliği, dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar ve klinisyenler tarafından yürütülen çok sayıda kontrollü bilimsel çalışmayla kanıtlanmıştır.

EMDR konusu hakkında daha fazla bilgi

sarı yapraklı çiçeklerin yakın çekim fotoğrafı
psikoloji merkezi ingilizce berlin
mavi gözlü kişinin seçici odak noktası

Berlin'de Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme

EMDR terapisinin Bilişsel-davranışçı terapi ile ilişkisi ve yan faydaları

Pek çok meta-analiz, TSSB tedavisinde EMDR'nin travma merkezli BDT kadar etkili olduğunu gösterse de, araştırma sayısının az olması, araştırmacı yanlılığı riskinin yüksek olması ve okulu bırakma oranının yüksek olması nedeniyle bu sonuçlar ön hazırlık olarak değerlendirilmektedir. 

Yakın zamanda yapılan bir pilot çalışma, psikoz ve TSSB hastalarına yönelik altı EMDR tedavisinin aynı zamanda “işitsel halüsinasyonlar, sanrılar, kaygı belirtileri, depresif belirtiler ve özsaygı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu” buldu. İki RKÇ EMDR'nin etkinliğini kanıtladı.” Travmatik olaylara ilişkin TSSB tanı kriterlerini karşılamayan zor yaşam deneyimlerini tedavi eden terapiler. 24,25,41 Her iki çalışma da 3 kür boyunca olumlu tedavi etkileri bildirdi. 

Üç aylık ve altı aylık takip döneminde katılımcıların bu faydaları tedaviden sonra da uzun süre koruyabileceklerini fark ettiler. Tedaviden sonra halüsinasyonlar, sanrılar, anksiyete ve depresyon semptomlarının önemli ölçüde düzeldiğini buldu.

Rezervasyon yap Berlin'de EMDR terapisi Bugün Uluslararası Terapimde. 

EMDR Terapisi hakkında…

Duyguları harekete geçirmek

Hızlı göz hareketi veya işitsel uyaranlar sayesinde

Travma ve bozuklukların tedavisi

Yöntem birkaç yıl sonra bile etkilidir

Bir sorunu bilinçli olarak tedavi etmek

Hasta duygularının geldiğini hisseder ve terapistin yardımıyla onlarla baş eder.

Kötü anıları serbest bırakmak 

Ve daha olumlu düşüncelere yer vermek

Konuşmak için buradayız

Bize yazın

Schönhauser Allee 55, 10437 BERLİN

Açık saatler

Pazartesi – Cuma: 09:00 – 08:00
Cumartesi: 09:00 – 19:00